Referat

Generalforsamling i Holsted Antenneforening

Torsdag d. 24/3-2022 kl. 19:00

Skovpavillonen Holsted By.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingent fastsættelse
 6. Bestyrelsesvalg
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt 

 1. Valg af dirigent

Svend Jensen vælges som dirigent.

Annonce i Ugeavisen i uge 10. Godkendt.

 1. Formandens beretning

Formandens beretning.

Endnu et år er gået i coronaens tegn. Første planlagte generalforsamling måtte udskydes og vi er derfor igen lidt senere på det i år, og skal derfor se tilbage til et foreningsår der er afsluttet for godt et halvt år siden. 

I året der er gået har stort set alle aktiviteter været aflyst. Vi har i bestyrelsen været samlet til nogle ganske få fysiske møder, og aktiviteter hos samarbejdspartnere.

Et normalt år deltager vi fra bestyrelsen i flere arrangementer med såvel programleverandører, forskellige udbydere af forsyning af tv/internet mv. Alt dette har igen i år været aflyst. Vi har været til et enkelt arrangement med vores konsulent fra Stofa hvor formålet var gennemgang og generel aftale omkring fælles markedsføring med Stofa, aftale om fastholdelse af priserne for programpakkerne for 2. år i træk samt information om markedets udvikling.

Vores nye konsulent Allan har vi fået et rigtig godt samarbejde med, og han er god til at informere os og sparre med os omkring de ting og situationer der foregår. Ligeledes er Allan god til at løse de små udfordringer der kan opstå mellem foreningens medlemmer og Stofa.

På den tekniske side har anlægget kørt tilfredsstillende, med en estimeret oppetid på mere end 99,8%. Endnu en gang viser opgraderingen og renoveringen af anlægget at have haft særdeles stor forbedring på dette. Vi har en enkelt gang været ramt af et større landsdækkende nedbrud. Dette ramte hele Jylland og varede næsten 6 timer. Hertil har et kabelbrud lige nord for banen givet en nedetid for 18 medlemmer hen over en nat. Kablet blev midlertidigt skiftet med et kabel over jorden, frem til der kunne opnås gravetilladelse fra kommunen.

Vi ved alle at rigtigt mange igen i år har arbejdet hjemme fra, fritidsaktiviteter har været udskiftet med Netflix og andre streamingtjenester.  Det har også i år stillet store krav til kapacitet på internettet og har betydet at der er blevet opgraderet udstyr, så ingen medlemmer bør have oplevet situationer med flaskehalse i forbindelsesvejen. Stabiliteten ses også i de minimale omkostninger der er anvendt til ekstraordinær vedligehold. Her vil Hartvig oplyse lidt mere når regnskabet gennemgås. 

Igen i år har antallet af TV kunder været lidt nedadgående. Vi har i seneste kalenderår sagt farvel til 37 TV kunder, men i samme periode budt velkommen til 35 nye kunder kun med internet. Dette anser vi i bestyrelsen som tilfredsstillende. Kunderne der udelukkende har internet, betaler ikke direkte kontingent til foreningen, men vores aftale med Stofa sikrer at de rene internetkunder betaler samme omkostning til drift af foreningen.

I året der er gået har vi udvidet med et større område på Marsvænget, så vi fremover også kan tilbyde TV og/eller internet til de nyligt etablerede rækkehuse, samt øvrige nybyg. Hovedparten af lejlighederne er her blevet tilkoblet foreningens net.

Efter foreningsårets afslutning er indtruffet et par ting, som jeg lige vil nævne. Det er lykkedes os at udleje masten i Holsted N. Masten bliver inden for den kommende tid monteret med antenner for JF medier, og skal fremover sikre stabil forbindelse til frekvensen 98,2 (den tidligere Radio Holsted frekvens). Dette vil sikre en fornuftig ekstra indtægt til foreningen. Foreningen står i år over for en udvidelse af dækningsområdet på nyudstykningerne på Overmarken.

Modsat står foreningen over for en merudgift på estimeret 75.000 for omkostningen til strøm. Et så stort antennenet som vores, monteret med mere end 90 forstærkere der alle bruger en smule strøm, bliver i længden en stor omkostning. Omkostningen kan på ingen måde dækkes af prisen for udlejningen, men dette tager heldigvis toppen af omkostningen.

Sidst men ikke mindst vil jeg henlede jeres opmærksomhed på at Holsted Antenneforening i år runder 50 år. 3/8-1972 var der stiftende generalforsamling – og meget, meget imponerende har vi den dag i dag fornøjelsen af manden der fik ideen og fik samlet tropperne tilbage i 1972. Mange tak til Hartvig Knudsen, som stadig den dag i dag er tilknyttet foreningen, og sørger for at mange af dagligdagens opgaver bliver løst. Hartig tager telefonen, har kontakten med Stofa hvis noget brænder på mens vi andre passer vores arbejde – og sikrer at vores afregninger med såvel leverandører mv. bliver foretaget på bedste vis. 

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for jeres deltagelse i foreningsarbejdet, og ikke mindst for det sociale vi trods alt også har når vi mødes inden for foreningsarbejdet – men også uden for dette.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab

Revideret regnskab fremlægges af Hartvig Knudsen.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Indkomne forslag – kun fra bestyrelsen. Vedtægter: 

Ordlyden opdateres, da der ikke er ændret noget i vedtægter siden oprettelsen i 1972.

Foreningen kan opløses, såfremt 75% af de fremmødte medlemmer beslutter det.  

Ændringer af ordlyd i vedtægter, kan ses på foreningens hjemmeside og Facebook. 

 1. Kontingent fastsættelse

Kontingent forbliver 500 kroner med moms årligt. 

 1. Bestyrelsesvalg

Bestyrelsesvalg: På valg er; Erik Nielsen, Henning Ravn, Per Sørensen og Lars Korntved.

Alle modtog genvalg.

 1. Valg af revisor

Valg af revisor: Leif Jepsen blev genvalgt. 

 1. Eventuelt

D. 3/8-1972 blev Holsted Antenneforening oprettet af Hartvig Knudsen m.fl. 

Så foreningen fylder 50 år her i 2022.

Hartvig Knudsen er stadig en uundværlig hjælp i foreningen. 

Priserne holder sig i ro. Trods store stigninger på bl.a. elpriser. Foreningen har en rigtig god økonomi, som nu kommer medlemmerne til gode. Ingen stigninger på kontingent- og pakkepriser. 

Pakkepriser pr. kvartal 2022: 

Lille pakke: 636,-

Mellem pakke: 1392,-

Fuld pakke: 1920,-

Fremmødte:

13 tilmeldte medlemmer + bestyrelsen. 21 i alt. 

Generalforsamlingen blev godkendt. 

     

Kanalomlægning i Holsted antenneforening bliver tirsdag den 2. november.

Der er dog ikke tale om en decideret “kanalomlægning“, da det eneste der laves om er, at Sport Live tilføjes til pakke 3.

Paramount Network lukker 1. januar. Måneden ud vil der være en tekst, der informerer om, at kanalen er udgået.

Lille, mellem, stor

Pakkerne

Du kan vælge mellem lille, mellem eller stor pakke. Dertil kan du supplére med FritValg kanaler, hvor du tilkøber de kanale du mangler i din pakke.

Supplér din tv-pakke med ekstra kanaler

Vælg mellem mere end 80 kanaler

Du bestemmer selv, om du vælger én eller flere ekstra kanaler til din valgte tv-pakke. Lige meget om den er lille, mellem eller stor.

Det følger med

En tv-pakke fra Stofa indeholder meget mere end tv-kanaler. Du får nemlig også streamingarkiver og apps med i købet. Så kan du se film, serier og udsendelser, lige når du har lyst – og der er noget for enhver smag.

Stofa WebTv følger selvfølgelig med i alle tv-pakker, så du kan se dine tv-kanaler og streamingarkiver, hvor du vil.

Kontaktinformation

Fejl på internet/tv

88 30 30 30

Stofa support har døgnåbent

 

Fejl på tv/radio

88 30 30 30

Stofa support har døgnåbent

 

Info

fra Stofa

om driftsforstyrrelser her

 

Foreningen

25 77 36 41

19:00-20:30 på hverdage

 

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.