Hej Stofa-kunde.

I morgen bytter dine tv-kanaler plads på grund af den årlige kanalomlægning. Det betyder, at du måske skal lave en kanalsøgning efter kl. 14 i morgen. Du kan finde hjælp på stofa.dk/kanal. Har du en Stofa Tv-boks, skal du ikke gøre noget – boksen finder selv tv-kanalerne.

Har du spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe på 88 30 30 30. Med venlig hilsen Stofa

Fase 1

8. Maj 2019 påbegyndes ombygning til Fase 1

  • Alle komponenter i vejskabe udskiftes (forstærkere, passiver osv) med undtagelse af Noder.
  • Ombygning foregår ”node-vis” dvs. alle skabe under én node ombygges inden for 1-2 dage.
  • Kunderne skal ikke foretage sig noget, men vil opleve afbrydelser mellem 7.30 og 17.30 på dagen for ombygning.

Fase 1 ombygning forventes afsluttet uge 21.

Fase 2

Fra Uge 25 2019 påbegyndes ombygning til Fase 2

  • Noder udskiftes, med efterfølgende indregulering af forstærkere.
  • Alle pakkefiltre udskiftes.
  • Ny TV frekvensplan på nye noder. Kunderne skal lave kanalsøgning på TV efter ombygning.
  • FM nedlægges. Der udmeldes generelt FM sluk inden fase 2 start (FM Sluk 12.6).
  • Der ombygges 1-2 noder per dag.

Ombygning finder sted på dagen fra ca. 7.30-17.30. Der udsendes Email/SMS når ombygning er afsluttet, hvor kunder informeres om at de nu kan udføres kanalsøgning (ifald TV ikke selv gør dette).

Stofa vil 1-2 uger inden en konkret node ombygges hhv. fase 1 og fase 2, informere om den præcise dag for node ombygningen. Kunderne informere via mail/SMS fredag ugen inden den node de sidder under ombygges.

VH. Stofa

Lille, mellem, stor

Pakkerne

Du kan vælge mellem lille, mellem eller stor pakke. Dertil kan du supplére med FritValg kanaler, hvor du tilkøber de kanale du mangler i din pakke.

Supplér din tv-pakke med ekstra kanaler

Vælg mellem mere end 80 kanaler

Du bestemmer selv, om du vælger én eller flere ekstra kanaler til din valgte tv-pakke. Lige meget om den er lille, mellem eller stor.

Det følger med

En tv-pakke fra Stofa indeholder meget mere end tv-kanaler. Du får nemlig også streamingarkiver og apps med i købet. Så kan du se film, serier og udsendelser, lige når du har lyst – og der er noget for enhver smag.

Stofa WebTv følger selvfølgelig med i alle tv-pakker, så du kan se dine tv-kanaler og streamingarkiver, hvor du vil.

Referat fra Holsted Antenneforenings Generalforsamling

D. 21/3-2019 kl 19:00 På Centralhotellet

Dagsorden ifølge vedtægter:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Eventuelt

Per Sørensen blev valgt som dirigent.
Stemmetællere 2 personer;
Frederik Clausen og Ebbe Nielsen blev valgt.

Formandsberetning 2019
I det store hele har anlægget kørt uden problemer i det seneste år.

Der har været enkelte afbrydelser som hver gang har været afledt af strømsvigt i enten vores hovedstation eller hovedstationen i Brørup, der leverer signalerne via fiber til os.

2018 var første år vi har havde en administrations og serviceaftale på anlægget via Stofa, det betyder det er en Stofa tekniker der kommer ud hvis der er fejl på anlægget og alle medlemmer kan kontakte Stofa direkte hvis der er fejl eller de vil skifte TV pakker.

Der kommer løbende nye krav til at anlægget for at kunne være med på den nyeste teknologi og nu heller næste opdatering doksis 3,1. Det snakkede vi allerede om sidste år på generalforsamlinger.

Nu er opdateringerne så lige rundt om hjørnet. I foråret og sommeren ruller vi doksis 3.1 ud. Det betyder bedre forsyningssikkerhed og højere hastigheder på internettet. Det betyder også farvel til FM båndet på kabelnettet.

Opdateringer at anlægget vil koste over 2 millioner kroner.

Det var ikke et beløb som foreningen selv skal investerer i.

Derfor blev løsningen allerede for et år siden at Stofa betaler opdateringen, mod vi binder os til en ny 5. årig aftale.

Vi har af flere omgange talt priser på tv pakkerne med Stofa og i slutningen af 2018 kom vi overens med en ny prisaftale, der er konkurrencedygtig med andet tv udbydere og de antenneforeninger vi sammenligner os med.

I løbet at 2019 bliver hele anlægget og kabler justeret op så alt kører og de gamle kabler fra 1972 stadig leverer et god resultat til vores medlemmer

Fremlæggelse af revideret regnskab ved Hartvig Knudsen.
Regnskabet blev godkendt.

Ingen indkomne forslag.
Kontingentfastsættelse: 120,- pr kvartal.
480,- årligt.
Kontingentet er inklusiv moms

På valg til bestyrelsen var Claus Nielsen, Svend Jensen og Lisbeth Brorsen.
Alle modtog genvalg og blev genvalgt.
Revisor Kaj Christiansen modtog også genvalg.

Carsten og Henrik fra Stofa oplyste om opgraderingen til doksis 3,1.
Opstarten er rykket med et kvartal.
D.d er vi 1050 medlemmer.
Med bestyrelsen var 26 medlemmer fremmødt.

Afslutning

Tak for i aften!

Kontaktinformation

Fejl på internet/tv

88 30 30 30

Stofa support har døgnåbent

 

Fejl på tv/radio

88 30 30 30

Stofa support har døgnåbent

 

Info

fra Stofa

om driftsforstyrrelser her

 

Foreningen

40 86 18 86

19:00-20:30 på hverdage